Kognitionsvetare & robotutvecklare

Sofia Thunberg är säker; robotar kommer att revolutionera flera branscher och ta över många av de jobb som människor utför idag. Med ett brinnande intresse och stor kunskap om teknik, robotar och AI föreläser Sofia Thunberg om teknikens påverkan på samhället i stort. Hur ska vi skapa robotar som människan kan och vill samarbeta med och vad blir effekterna av att programmera in känslor och intelligens i robotar? Ta del av en föreläsning med Sofia Thunberg och få reda på mer!

FöreläsningAR

Här kan du läsa mer om Sofia Thunbergs föreläsningar som sträcker sig allt från att handla om framtiden för robotar och AI till hur man skapar en robot som människor känner sig trygga med.

Robotar tillsammans med oss människor

En föreläsning som belyser relationen mellan människan och roboten. Varför ger vi våra robotar känslor, vart går gränsen för vad som är endast mänskligt och kommer roboten och människan kunna leva i symbios?

Robotar på arbetsmarknaden

Teknikutvecklingen kommer fortsätta påverka vår arbetsmarknad. Hur har utvecklingen sett ut sedan industriella revolutionen fram till idag? Maskiner har ersatt våra muskler, nästa steg är maskiner som ersätter våra hjärnor.

Robotar inom
vård & omsorg

Den här föreläsningen problematiserar införandet av robotar inom vården. Allt från robotar som hjälper vårdpersonal med tunga lyft, till robotar som godkända terapiformer.

Sofia Thunberg

Kognitionsvetare & robotutvecklare

I sina föreläsningar berör Sofia de utmaningar vi står inför när det gäller robot- och teknikutvecklingen. Vad krävs för att öka tryggheten för att kunna interagera med robotar i samhället?

En annan utmaning är att utveckla robotar så att de passar människor vad gäller utseende, beteende och upplevd intelligens. Var går gränsen för vad vi vill och kan uppnå med tekniken? Varför vill man skapa robotar som ser ut och beter sig som människor? Kommer robot och människa kunna mötas och vad skulle det kunna innebära för arbetslivet?