Föreläsningar

Öka kunskapen om robotar, tekniken och samhällsnyttan den kan föra med sig genom Sofias föreläsningar som berör de utmaningar och möjligheter vi står inför. Sofia talar om vad som krävs för att öka tryggheten för att kunna integrera och inkludera fler robotar i samhället. Läs mer nedan!

Roboten vs Människan

En föreläsning som belyser relationen mellan människan och roboten. Varför programmerar vi in känslor i robotar? Vart går gränsen för vad som är endast mänskligt och kommer roboten och människan kunna leva i symbios? Den här föreläsningen tar upp olika typer av robotar (fysiska (humanoida, sällskapsrobotar, servicerobotar, gemanoider), icke-fysiska (chatbotar, RPA:er), virtuella agenter (skärmbundna, hologram). Digitalt utanförskap, etik, juridik, filosofi, förändringsledning och hur man kan lita på en robot är också ämnen som tas upp.

Robotar på arbetsmarknaden

Teknikutvecklingen kommer fortsätta påverka vår arbetsmarknad. Hur har utvecklingen sett ut sedan industriella revolutionen fram till idag? Först ut var maskiner som ersatte våra muskler, nästa steg är maskiner som ersätter våra hjärnor - vad blir då människans roll i samhället? Vad säger politikerna, vad händer nationellt och globalt sett? Vad ser man som de största farhågorna med robotar? Sofia Thunberg tar upp exempel från olika branscher och vikten av att anpassa sig för att inte hamna efter. Sofia förklarar också vilka typer av robotar som kan vara användbara och effektivisera just "din" verksamhet. 

Robotar inom vård & omsorg

Den här föreläsningen problematiserar införandet av robotar inom vården. Sofia går igenom vilka typer av robotar som finns - allt från robotar som hjälper vårdpersonal med tunga lyft, till robotar som godkända terapiformer. Hon tar upp många exempel på teknik, robotar och hjälpmedel som kan användas och revolutionera såväl sjukhusen som äldreboenden och i hemmet. Med fler sjuka och mindre personalresurser kan robotar och tekniken avlasta och stötta verksamheter. Men vilka hinder stöter man på ute i verksamheterna när det kommer till att införa robotar? Yrkesstolthet, rädsla för skrämmande teknik och moraliska frågor dyker ofta upp. Och varför satsar Japan så pass mycket på införandet av teknik inom sjukvården, vilka kulturella skillnader kan det bero på?